Historie

1/13

Heverstam is een heemkundige verzamelkring welke officieel gesticht werd op 10 juni 2003. Staf Van den Mooter en Aimé De Decker wilden iets doen om het verleden van ons dorp en dan meer bepaald de gewone mens in zijn doen en leefwereld, naar voor te schuiven.

 

In ons toenmalig lokaal, Dorpshuis ‘De Leeuw’, spraken ze erover en al snel werd een eerste groepje gevormd van 8 personen. Buiten Staf en Aimé waren dat Franske Comhaire, Simon Ielegems, Aimé Boodts, Dave Hammenecker, Rosette Huyck, Ludo De Vogelaer, Jozef Blommaert en Edward Van Kerckhoven. Samen vormden ze een groep die zich echt wou inzetten om dit te verwezenlijken. Dankzij materiaal van Staf en Aimé, die het graag voor de vereniging beschikbaar stelde, hadden we een goede startbasis.

 

Onze eerste tentoonstelling, in 2004, vond plaats in het gemeentehuis van Sint-Amands met Pasen. Het thema hiervan was "Mensen van bij ons". We toonden dus gekende mensen van ons dorp. Sedertdien is onze vereniging statig gegroeid. We hebben nu een medewerkerskern van 20 gemotiveerde mensen en ons ledenbestand is reeds opgelopen tot meer dan 100 personen.

 

Heverstam sloot zich ook aan bij “Heemkunde -Gouw Antwerpen” van de “vzw Heemkunde Vlaanderen” en bij de plaatselijke cultuurraad.